Gesundheits Portal

 

Nơi gặp gỡ đa văn hoá BAYOUMA – HAUS thuộc AWO Berlin Spree-Wuhle e. V. ở quận Friedrichshain – Kreuzberg của Berlin đã tồn tại từ tháng 8 năm 1995. Chúng tôi đã cung cấp một loạt thông tin có liên quan với nhau giữa các lĩnh vực xã hội, sức khoẻ và gặp gỡ đa văn hoá. Qua đó chúng tôi thúc đẩy sự hoà nhập của mọi người thuộc hơn 60 nước.

 

Một trọng điểm trong công việc của chúng tôi là khuyến khích về mặt sức khoẻ có liên quan đến người nước ngoài.Với ý nghĩa này chúng tôi góp phần vào công tác phòng ngừa có mục tiêu bằng các cách khác nhau cho các gia đình người nuớc ngoài

 

Chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần bằng Cổng giao tiếp sức khoẻ đã được hỗ trợ về tài chính của Quỹ 5000xZukunft

 

Natascha Garay

Bayouma-Haus