İki Dillilik

Göçmen çocukları için anadilin anlamı:

 

Dil, kişinin dünya hakkındaki bilgisini aktarması ve başkalarıyla anlaşması için bir araçtır.

 

Anadil kendi içinde kültürel bilgi taşır. Bunun anlamı, anadilin öğrenilmesiyle çocuğun zihinsel ve sosyal yetenekleri biçimlenir.

 

Bir çocuk anadilindeki dil yeteneklerinden yararlanabiliyorsa, ikinci bir dili öğrenmek için gerekli şartları ve stratejileri de geliştirir.

 

İkinci bir dili öğrenen çocuklar, bunu her zaman anadillerindeki dille ilgili tecrübelerine dayanarak yapmaktadırlar.

 

Bundan dolayı anadilin gelişmesi ihmal edilmemeli, aksine buna ikinci bir dil eklenmelidir.

 

İki dilli yaşam

 

İki dilli ortam çocuğa farklı kültürel çevrelere ait olma şansını verir, çünkü iki dille yaşamak demek, dilde ifadesini bulan iki kültürde yaşamak demektir.

 

İki dillilik ancak her dilin ve kültürün günlük yaşamda değerli olarak algılandığı şartlarda çocuğun kimliğini geliştirir.

 

Normal gelişmiş çocukların çoğu için iki dillilik sorun teşkil etmez.

 

Çocuklar doğumlarından itibaren her iki dille karşılaşırlarsa, genelde bunları hatasız ve aksansız öğrenirler.

 

Farklı aile yapılarında davranış biçimleri

 

Dilin sağlamlığı duyulan dillerin çokluğuna ve dilin pratik kullanımına bağlıdır. Burada tabii ki ailenin yapısı son derece önemlidir:

  1. Anne veya babadan birisi Almanca bilmiyorsa, her biri kendi dilinde çocukla konuşmalı ve aynı durumlarda aynı dili kullanmalıdır. Böylelikle çocuk dilin farklılığını açıkça ayırt edebilmelidir.
  2. Hem anne ve hem de baba Almanca bilmiyorlarsa, çocuğun anadilini kusursuz öğrenmesi için çaba sarfedilmelidir. Almancanın ise eğitim ve boş zaman alanında öğretilmesi gerekmektedir.
  3. Hem anne ve hem de baba ayrı ayrı iki dilliyse, anne ve baba birbirlerini en iyi anladıkları dili, aile dili olarak seçmelidirler (bu Almanca olmak zorunda değildir). Evde çocuğa bu dil sunulmalıdır. Almanca ikinci bir dil olarak ev dışında buna eklenecektir.
  4. Özellikle zor durumlarda, söz konusu ailenin durumuna uygun bireysel çözümler de bulunmalıdır. Bu çözümler en iyisi ailenin durumunu ve dil sorununu kestirebilen tecrübeli danışmanlarla birlikte bulunabilinir.

 

Olası zorluklar

İki dille büyüyen çocuklarda her iki dildeki kelime hazinesinin de sınırlı olması normaldir. Ancak gramer normal olarak gelişir.

 

Anne ve baba, çocuğun kendisini her iki dilde de ifade edebildiğini fark etmesine katkıda bulunmalıdırlar. Bu, çocuğun bu dilleri öğrenmesi için yüksek bir motivasyon sağlar.

 

Normal bir dil gelişim yeteneğine rağmen, iki dilli eğitimdeki uygunsuz koşullar altında, özellikle hassas olan çocuklarda dil gelişiminde gecikmeler görülebilinir.

 

Ama çocuğun genel dil yeteneğine bağlı dilsel gelişme bozuklukları da ortaya çıkabilir.

 

Şayet dilin gelişimi çocuğun yaşıyla orantılı bir gelişme göstermiyorsa, logopedik (konuşma özürlülerini tedavi eden) bir danışmaya başvurulmalıdır. Çocuğun genel gelişmesinde her hangi bir engel (örneğin duyma zorluğu, zihinsel gelişmede bozukluklar) söz konusuysa, tek dillilik iki dillilikten daha uygun olabilir. Böyle bir şüphe söz konusuysa, evebeynlere tek veya iki dilli eğitim ile ilgili karar verebilmeleri için ayrıca bir çocuk doktoruna ve logopete (dil ve konuşma bozuklukları uzmanı) başvurmaları önerilir.

 

 

Danışmanlık hizmeti nerede var?

• Kültürler arası danışma projelerinde veya serbest muayenehanelerde hizmet veren logopetler

 

• Bayouma-Evi

Göçmenler için sağlık projesi

Frankfurter Allee 110

10247 Berlin

Tel: 29049136 Fax: 2904129

 

• Duyma ve Konuşma Özürlüleri

Danışma Merkezi

Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi

Koppenstr. 38-40, 10243 Berlin

Tel:. 90298-2824, Fax: 90298-2060

 

 

• Reinickendorf Belediyesi

Dil Danışma Merkezi

Teichstr. 65, 13407 Berlin

Tel.: 90294 – 5035

 

 

• Broşürü hazırlayanlar:

 

Katy Vorwieder (Logopet – dil ve konuşma bozuklukları uzmanı)

Bettina Kern-Gohs (Logopet – dil ve konuşma bozuklukları uzmanı)

Dr. Kerstin Maul (kulak burun boğaz doktoru)

Friedrichshain-Kreuzberg Duyma ve

Konuşma Özürlüleri Danışma Merkezi