Thông báo về Song ngữ

Ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ

Tiếng nói là phương tiện để thể hiện nhận thức của con người về thế giới xung quanh, để trao đổi diễn đạt với mọi người. Tiếng mẹ đẻ có ý nghĩa văn hoá, có nghĩa là cùng với việc học tiếng nói, trẻ có được những nhận thức,có thêm năng lực tư duy và xã hội.Nếu đứa trẻ có được khả năng và biết sử dụng kinh nghiệm học tiếng mẹ đẻ thì đó cũng là cơ sở và chiến lược để học tiếng nói thứ hai. Nếu bê trễ việc học tiếng mẹ đẻ thì khả năng học tiếng nói chung sẽ giảm. Khi học tiếng nói thứ hai, trẻ bao giờ cũng dựa vào cơ sở và kinh nghiệm học tiếng mẹ đẻ. Không được gạt tiếng mẹ đẻ ra để học tiếng thứ hai, mà ngôn ngữ thứ hai phải được học thêm sau ngôn ngữ thứ nhất.

 

Sống với hai thứ tiếng

Sống trong môi trường song ngữ,trẻ em có cơ hội nhận thấy rằng mình thuộc cả hai nền văn hoá đó,vì sống với hai thứ tiếng cũng là sống trong hai nền văn hoá, được thể hiện bằng hai thứ tiếng đó. Thế nhưng trẻ chỉ có thể được cổ vũ và hội nhập được khi mà tiếng nói, nền văn hoá đó trong đời sống hàng ngày mang tới cho nó kỷ niệm quí giá. Đối với phần lớn trẻ em phát triển bình thường thì việc học đồng thời hai thứ tiếng không có vấn đề gì. Nếu từ khi sinh ra nó đã gặp cả hai thứ tiếng thì nhìn chung chúng có thể học được hai thứ tiếng đó, không bị lỗi và phát âm chuẩn xác. Ngay cả tiếng nói thứ hai mãi tới khi đi học mới gặp.

 

Cách cư xử trong các tình huống khác nhau

Việc học ngôn ngữ có thu được kết quả ổn định không tuỳ thuộc vào thực tiễn trong gia đình và môi trường quanh đứa trẻ có sử dụng cách nói đó để nó nghe và học không. Trong đó phần của gia đình đóng vai trò quyết định:

  1. Nếu chỉ có một trong hai bố mẹ là người nước ngoài thôi thì mỗi người nên nói với con bằng tiếng mẹ đẻ của mình và sử dụng câu nói đó đúng những tình huống hợp lý. Việc bố mẹ nói các thứ tiếng khác nhau hẳn sẽ được đứa bé nhận biết.
  2. Nếu cả hai bố mẹ là người nước ngoài thì tốt nhất là cho đứa trẻ học được tiếng mẹ đẻ, trẻ sẽ học tiếng Đức ở trường hoặc trong sinh hoạt ngoài giờ chơi với bạn bè.
  3. 3.Nếu cha mẹ là người các nước khác nhau thì nên thống nhất một thứ tiếng nói chung của gia đình, là thứ tiếng mà họ thông hiểu được nhau tốt hơn cả (không nhất thiết là tiếng Đức). Tiếng nói đó thường dùng ở nhà cho trẻ học. Tiếng Đức là tiếng thứ hai, học và dùng ở nơi công cộng.
  4. 4.Trong những trường hợp đặc biệt khó khăn, phải tìm được giải pháp riêng, tốt nhất là nên tìm giải pháp đó với những người am hiểu cả vấn đề của gia đình, vừa am hiểu việc dạy và học tiếng.

 

Những khó khăn có thể xẩy ra

Chuyện thường xẩy ra đối với trẻ em lớn lên giữa hai thứ tiếng nói là không giàu ngôn từ như những trẻ chỉ dùng một trong hai tiếng nói đó. Nhưng về mặt ngữ pháp thì phát triển bình thường. Cha mẹ nên lo để trẻ thấy được rằng cả hai thứ tiếng đều có thể sử dụng có kết quả .

 

Được như vậy, trẻ sẽ hứng thú hơn học các thứ tiếng này. Trong những điều kiện bất tiện, việc học hai thứ tiếng có thể gây ra hiện tượng học nói chậm và khó khăn ngay ở những đứa trẻ phát triển bình thường. Việc học nói chậm và khó cũng có thể xẩy ra do đứa trẻ bị dị tật kìm hãm việc học nói. Nếu thấy trẻ quá chậm nói thì cần phải nhờ đến tư vấn của bác sĩ tai-mũi-họng. Nếu trẻ bị tật câm điếc ( ví dụ như bị điếc, bị kém phát triển trí tuệ) thì giúp cháu học một thứ tiếng rõ ràng là dễ hơn học và hiểu được hai thứ tiếng.

 

Nếu nghi là có hiện tượng như vậy, chúng tôi khuyên các vị cha mẹ hãy quyết định việc dạy con mình bằng 1 hoặc 2 thứ tiếng và cần nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa.

 

Ở đâu có tư vấn?

– ở các chuyên gia hướng dẫn về nghe và nói của các chương trình tư vấn đa văn hoá hoặc các phòng khám tự do

– Ở Bayouma – Haus

Chương trình sức khoẻ giành cho người nước ngoài

Frankfurter Allee 110

10247 Berlin

Tel.: 29049136, Fax : 29049129

 

– Ở cở sở tư vấn cho người bị hạn chế về nghe và nói

quận Friedrichshain – Kreuzberg

Koppenstr. 38 – 40 , 10243 Berlin

Tel.: 90298 2824, Fax: 90298 2060

 

– Cơ sở tư vấn về ngôn ngữ

quận Reinickendorf, Teichstr. 65 , 13407 Berlin

Tel.: 90294 – 5035

Các nữ tác giả:

Katy Vorwieder, Bettina Kern-Gohs (chuyên gia về nghe và nói), Dr. Kerstin Maul (nữ bác sĩ tai-mũi-họng / ngữ âm – thính giác), Cơ sở tư vấn cho người bị hạn chế về nghe và nói Friedrichshain – Kreuzberg

 

Có thể nhận thông báo này ở các ngôn ngữ sau đây:

tiếng Thổ-nhĩ-kỳ, Serbokratia, Việt, Nga, Tây-ban-nha, A-rập,Anh, Pháp