Uyuşturucu ve Bağımlılık

Bağımlılık nedir?

Neden bazı insanların şu ya da diğerlerinin bu uyuşturucuya başvurdukları netice itibarıyla tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Ancak uyuşturucu kullanımı sayesinde oluşacağı umut edilen keyif değişikliği esas neden olarak görülmektedir. Uyuşturucular çoşku ve mutluluk duygularını üretebilir (örneğin afyonlular), sakinleştirebilir, algılama ve duyumsama kabiliyetini kısabilir (örneğin alkol, barbitüratlar, teskin edici ilaçlar) veya canlandırabilir, uyarabilir ve heyecanı yükseltebilirler (örneğin amfetaminler, kokain). Diğer bir grup (örneğin LSD, esrar) düşünmeyi ve algılamayı değiştirir. Madde bağımlılığının yanı sıra, alışveriş, internet, kumar veya çalışma bağımlılığı gibi davranış bağımlılıkları da vardır.

 

Ruhsal ve fiziksel bağımlılık

Ruhsal bağımlılık kendisini bağımlılık maddesine sınırsız istek duyma, bağımlılık maddesinin kullanımında kontrolü kaybetme ve diğer ilgilerin ihmali şeklinde gösterir.

 

Bir uyuşturucu (örneğin kokain) „sadece“ ruhsal olarak bağımlılık yaptığı için zararsız olarak kabul edilemez. Özellikle ruh bağımlılığın tedavisi daha zor ve daha fazla zaman gerektirir. Fiziksel bağımlılık çoğu durumlarda tedavinin başlamasından bir kaç hafta sonra aşılır.

 

Fiziksel bağımlılık, organizmanın uyuşturucu maddesine alışmasıyla oluşur. Vücut, zamanla sözkonusu uyuşturucu maddesini daha fazla „kaldırır.“ Bağımlı, aynı etkiyi sağlayabilmek için dozajı yükseltmek zorunda kalır.

 

Vücut, uyuşturucu kullanımına devam edilmesi durumunda daha yüksek, hatta „normal“ şartlar altında öldürücü olabilecek mikarı hazmedebilir (toleranz gelişimi).

 

Uyuşturucu maddenin terk edilmesi durumunda, vücutta her tarafta ağrı, ihsal, bulantı, kusma ve baş dönmeleri şeklinde kendisini gösteren noksanlık belirtileri ve ya titreme, üşüme ve aşırı terleme şeklinde kendisini gösteren bitkisel hayatı andıran belirtiler ortaya çıkar.

 

Bağımlı kişi aynı zamanda bir çok maddeye bağımlıysa, özellikle hayati tehlike arz eden durumlar ortaya çıkabilir (Polytoxikomanie). Vücudun uyuşturucudan arındırılmasından sonra, vücut alışmış olduğu yüksek derecede uyuşturucu alımını terk eder. Yeniden uyuşturucu alınması durumunda, vücudun uyuşturucuya karşı olan dayanıklığı fazla düşürüldüğünden, ölümcül olabilecek bir yüksek dozaj tehlikesi mevcuttur.

 

 

Yasal ve yasadışı uyuşturucu maddeler

Yasadışı uyuşturucular elde bulundurması, dağıtılması, yetiştirilmesi ve satılması, uyuşturucu maddeler kanunu gereğince yasaklanan ve ceza takibine tabii tutulan maddelerdir. Bu yasanın ceza hükümlerine göre LSD, eroin veya kokain gibi uyuşturucu maddeleri izinsiz bulunduran veya bunları satan kişi, yüksek miktarda para cezası ve ağır durumlarda hapis cezası ile cezalandırılacağını hesaplamalıdır. Bu uyuşturucu maddeler kamuoyunun tartışmalarında odak noktasını oluşturmaktadır. Alkol, nikotin veya ilaç gibi yasal bağımlılık maddeleri de bireysel ve toplumsal zararları bakımından aynı veya daha yüksek bir anlama sahiptirler. Bu anlamda, madde bağımlılıkları da büyük bir rol aynamaktadırlar.

 

Yasal uyuşturucular

Alkol, ilaçlar (çoşku yaratıcılar, uyarıcılar, uyku ve sakinleştirici maddeler, ağrı kesiciler), nikotin, koklanan (burundan) maddeler.

 

Yasadışı uyuşturucular

Esrar otu, crack, dizayn uyuşturucuları (speed, ecstacy), halüsinogenler (bitkilerden üretilen veya sentetik olarak – örneğin LSD- elde edilenler), kokain, eroin, afyon ve morfin.

 

Bağımlılık yaratan maddeler etkisini nasıl gösterir?

Bağımlılık yaratan maddelerin etkisi ile ilgili bir çok bilimsel kitap ve başvuru kaynağı mevcuttur. Her bağımlılık yaratan maddenin zararı değişik faktörlere bağlıdır: Kullanım şekli ve süresi, bağımlının şahsi ve fiziksel yapısı ve sosyal çevresi kadar önemlidir. Bağımlılık yaratan değişik maddelerde fiziksel, tıbbi, ruhsal ve sosyal zazarlar mevcuttur.

 

Nasıl yardım bulabilirim?

Bağımlı olan kişi kendi kişisel isteğiyle terapiye gitmelidir. Terapinin başarılı olma ihtimali böyle bir durumda en yüksektir. Başkaları zorladığı için terapiye başlaması fazla bir şey getirmez. Genelde tedavinin başlangıcında sağlam olmayan, fakat ilerleyen, terapi içerisinde sağlamlaşabilen bir motivasyon vardır. Tedavinin her basamağında, bağımlı kişi adım adım yeniden sorumluluk almaya hazırlandırılır. Danışma ve danışma merkezlerine yapılan aracılık ve sevkler ücretsizdir. Vücudun zehirlerden arınması ve alışkanlığı terk etme tedavisinin masraflarını yetkili dairenin (sağlık sigortası, emekli sandığı, sosyal yardım dairesi) karşılayacağına dair açıklama gerekmektedir. Bağımlılık danışma merkezleri bu tür soruların açıklanmasında yardım eder ve bağımlının her halukarda bir tedaviye başlaması için destek sunarlar. Bağımlılık danışma merkezi, tedavinin yapılacağı kuruluşun seçiminde de yardımcı olur. Bağımlılık danışma merkezleri, bağımlının yakınlarının da gidebilecekleri uygun yerlerdir.

 

 

 

Birkaç öneri

Bağımlılığın önlenmesi için BgzA-telefonunu arayınız. Burda bağımlılık sorunu olan vatandaşlara danışma hizmeti verilmekte ve yardım ile danışma merkezlerine arabuluculuk edilmektedir.

 

Tel.: 0221 / 89 20 31

(hergün saat 10.00 -22.00 arası)

 

Zentrale Drogenberatungsstelle Berlin

(Berlin Uyuşturucu Danışma Genel Merkezi):

Drogennotdienst

Jugend- und Suchthilfezentrum

Ansbacher Str. 11

10787 Berlin-Schöneberg

Tel: 19 237

 

 

Suchtberatung Friedrichshain

Bilgilendirme.terapi, arınma merkezi

Finowstr. 39

10247 Berlin- Friedrichshain

Tel. 291 16 92

 

Drogentherapiezentrum

(Uyuşturucu tedavi merkezi)

 

Frankfurter Allee 40

U-Bahn Samariterstraße

Tel. 293 85 319

 

Suchtkoordinator BA Friedrichshain-Kreuzberg

Wolfgang Nitze

Tel.: 902 98 83 53

 

Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin

Mainzer Str. 23

10247 Berlin

Tel. 29 35 26 15

 

Elternkreise drogenabhängiger Jugendlicher

Landesverband Berlin-Brandenburg EKBB e.V.

Ansbacher Str. 11

10787 Berlin

Tel: 030 / 25 75 97 29

 

www.drugcom.de – Die Internetplattform der BZgA für Jugendliche

 

Kaynak: „Suchmittel, Behandlungsmöglichkeiten, Beratungsstellen“. Eine Broschürenreihe der Bundeszentrale für gesundheitlıche Aufklärung

 

 

Sağlık projesinin sahibi Arbeiterwohlfahrt Friedrıchshain-Kreuzberg e.V. dir.